Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Specialiseret personbefordring ad vej 2020/S 248-617749

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angiver om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen.

Læs mere
Ordregiver Guldborgsund Kommune
Annonceret 21-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-12-2020 kl. 09.00
Deadline 10-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617749-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse