Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2020/S 248-617720

Kort beskrivelse

Dette udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner.

Ordregiver er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med flere (Danskuddannelsesloven, LBK nr. 901 af 19.8.2019). Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav der skal opfyldes, henvises til udbudsmaterialet inklusiv bilag.

Læs mere
Ordregiver Morsø Kommune
Annonceret 21-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-12-2020 kl. 09.00
Deadline 21-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617720-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse