Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 248-615995

Kort beskrivelse

Thisted Kommune udbyder hermed projekterings- og bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med delprojekt II, som omhandler opførelse af nyt Center for Sundhed samt ombygning af foyerområdet.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling jf. § 61-66 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Thisted Kommune forventer at prækvalificere 4 totalentrepriseteams til at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Annonceret 21-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-12-2020 kl. 09.00
Deadline 20-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615995-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse