Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Snerydning 2020/S 247-613042

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste til Roskilde Kommune. Vintertjenesten udføres i henhold til det af Roskilde Kommunes til enhver tid politisk vedtagne regulativ for vintertjenesten som kan findes på Roskilde kommunes hjemmeside på følgende link:

https://roskilde.dk/sites/default/files/Vinter-_og_Renholdelsesregulativ_-_Hjemmeside2495148.PDF

Udbuddet er opdelt i 42 delkontrakter. Delkontrakterne er delt ud på 3 områder, et område i nord, et område i syd og et område i midt. Tilbudsgiver kan byde ind på en eller flere ruter svarende til den bydendes maskinkapacitet.

Vintertjenesten gennemføres i entrepriser under anvendelse af såvel lastbiler som traktorer. Vintertjenesten skal kunne udføres i beredskabsperioden, som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. År 1 starter den 15. oktober 2021 og kontraktperioden løber frem til 15. april 2025. Entreprisernes beliggenhed ses på rutekortene, som er en del af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Roskilde Kommune
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.00
Deadline 08-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613042-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse