Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl 2020/S 247-612766

Kort beskrivelse

Der udbydes en eksklusiv rammeaftale med en leverandør af fiskeyngel (ørredsmolt). Aftaleperioden er 4 år. Estimeret budget mellem 1,7 og 1,9 mio. DKK pr. år.

Den ordregivende myndighed er Erhvervshus Fyn P/S, som fra 2020 er projektejer af Havørred Fyn. Erhvervshus Fyn P/S er et selskab ejet af 9 fynske kommuner, hvor formålet er at varetage erhvervs- og turistfremmende aktiviteter for de fynske kommuner. Link: www.ehfyn.dk

Havørred Fyn er et fælleskommunalt projekt, som alle fynske kommuner herunder Langeland og Ærø står bag. Formålet med projektet er at tiltrække sportsfiskerturister med baggrund i en aktiv naturpleje med udsætning af fisk og restaurering af vandløb samt proaktiv markedsføring i udlandet.

Læs mere
Ordregiver Erhvervshus Fyn P/S
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.00
Deadline 19-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612766-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse