Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 247-609711

Kort beskrivelse

Den udbudte kontrakt omfatter færdigprojektering samt opførelse af ny sengebygning (bygning P) i 6 etager, med hver 21 sengestuer, tekniketage, kælder incl. betonelementer og skalmur i tilknytning til Nykøbing Falster Sygehus. Endvidere indeholder kontrakten optioner, jf. bekendtgørelsens punkt II.1.11). Bygning P består af 6 etager fordelt på ca. 13 770 kvm. Projektet udbydes i totalentreprise på baggrund af dispositionsforslag med tilhørende beskrivelser og tegninger. Totalentreprenøren skal medtage egne rådgivere i forbindelse med projektet, og skal færdigprojektere byggeriet iht. ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab 2018. Opmærksomheden henledes på, at udbudsgrundlaget er et udvidet dispositionsforslag, hvor bl.a. brugerinvolvering er gennemført.

Projektet udbydes i udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § § 61-66.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.00
Deadline 29-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609711-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse