Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Platform til Digital borgerinddragelse

Odense Kommunes byråd ønsker i stigende grad at involvere borgerne i byens udvikling. Samtidig er det byrådets ambition af flere borgere deltager, samt at det i højere grad end i dag er et repræ-sentativt udsnit af Odenses befolkning, som engagerer sig.

Til understøttelse af dette ønskes en fleksibel digital platform, som indeholder en række muligheder, der kan kombineres, bl.a. spørgeskemaer, afstemninger, indlejring og visning af informationsmate-riale (filer, video, billeder m.m.), møde- og workshopafholdelse, debatfora og ikke mindst planlæg-ning og processtyring.

Det er afgørende, at platformen er brugervenlig og intuitiv at anvende for såvel borgerne som for kommunens involverede medarbejdere (administrator, superbrugere, inddragelsesfacilitatorer o.s.v.). Og lige så afgørende, at platformen på en relativt enkel facon kan skabe overblik og indsigt for kommunen før, under og efter inddragelsesprojekter.

Odense Kommune benytter i dag MS Teams som internt værktøj men anser det i sin helhed og i den nuværende form for værende for komplekst og uintuitivt til at ”vende ud” mod borgerne.

Platformen skal have en dansksproget front-end brugergrænseflade.

Platformen skal idriftsættes snarest muligt og senest 6 uger efter kontraktindgåelse.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 18-12-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 18-12-2020)
Titel Platform til Digital borgerinddragelse
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Odense Kommunes byråd ønsker i stigende grad at involvere borgerne i byens udvikling. Samtidig er det byrådets ambition af flere borgere deltager, samt at det i højere grad end i dag er et repræ-sentativt udsnit af Odenses befolkning, som engagerer sig.

Til understøttelse af dette ønskes en fleksibel digital platform, som indeholder en række muligheder, der kan kombineres, bl.a. spørgeskemaer, afstemninger, indlejring og visning af informationsmate-riale (filer, video, billeder m.m.), møde- og workshopafholdelse, debatfora og ikke mindst planlæg-ning og processtyring.

Det er afgørende, at platformen er brugervenlig og intuitiv at anvende for såvel borgerne som for kommunens involverede medarbejdere (administrator, superbrugere, inddragelsesfacilitatorer o.s.v.). Og lige så afgørende, at platformen på en relativt enkel facon kan skabe overblik og indsigt for kommunen før, under og efter inddragelsesprojekter.

Odense Kommune benytter i dag MS Teams som internt værktøj men anser det i sin helhed og i den nuværende form for værende for komplekst og uintuitivt til at ”vende ud” mod borgerne.

Platformen skal have en dansksproget front-end brugergrænseflade.

Platformen skal idriftsættes snarest muligt og senest 6 uger efter kontraktindgåelse.
Annonceret 18-12-2020 kl. 08.04
Deadline 18-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/37e4c1e2-af40-414f-b9aa-22993f047202/home
Ordregiver ODENSE KOMMUNE
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Adresse Flakhaven 2
5000
Odense C
CPV kode 48000000-8 - Programpakker og informationssystemer
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Laila Kibsgaard Kristensen
Kontakt E-mail: laik@odense.dk
Telefon: +45 23626900