Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernvarmekedler 2020/S 245-608625

Kort beskrivelse

Den udbudte rammeaftale skal dække Vestforbrændings behov for at leje mobilkedler til opstilling i Vestforbrændings område, så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til brug i dette område i tilfælde af, at Vestforbrænding midlertidigt ikke selv kan levere fjernvarme, eller så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til nye kunder i Vestforbrændings område i tilfælde af, Vestforbrænding endnu ikke har udbygget fjernvarmenettet det pågældende sted.

Læs mere
Ordregiver I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline 22-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608625-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed