Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transport af affald 2020/S 245-607597

Kort beskrivelse

I/S Vestforbrænding udbyder et dynamisk indkøbssystem til at dække ordregivers indkøb af transport af affald i forbindelse med I/S Vestforbrændings forretningsområde samt opgaver, som løses på vegne af samarbejdspartnere, fx I/S Vestforbrændings ejerkommuner.

Transport af affald omfatter eksempelvis, men ikke udelukkende:

— Bortkørsel af affald fra genbrugsstationer

— Indsamling af affald (herunder rutekørsel og tømning hos borgere)

— Bortkørsel af affald fra Vestforbrændings modtageanlæg eller tilsvarende

— Grænseoverskridende transport af affald (eksportkørsel).

Systemet er opdelt i 2 kategorier, som alene adskiller sig mht. tildelingskriterier, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 5. Ordregiver vurderer, at opgaverne fra start primært vil udbydes under kategori 1, men over tid flytte sig til kategori 2, jf. stigende miljøkrav. Ordregiver opfordrer derfor tilbudsgivere til at melde sig til begge kategorier, for således at sikre sig information om miniudbud på begge kategorier.

Læs mere
Ordregiver Vestforbrænding
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline 15-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607597-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse