Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 245-607542

Kort beskrivelse

I Greve Kommune er der befolkningstilvækst især fra unge børnefamilier, hvilket giver udfordringer med kapaciteten på kommunens dagtilbud. I den forbindelse arbejdes der med at skabe flere moderne kvadratmeter til kommunens børn og understøtte det pædagogiske arbejde og et godt børneliv.

Aktuelt har byrådet afsat midler til en børneinstitution i Hundige Øst (HuØ) med 120 pladser ca. 1 200 m2 bygning i 2 plan, og en anden kapacitetsforøgelse på 150 pladser i Greve (DaX). Det skal afklares, om sidstnævnte institution skal indeholde ekstra kapacitet, så 2 endnu ikke-udpegede, eksisterende institutioner med vedligeholdelsesefterslæb kan nedlægges. Kommunen har forventninger til det fremadrettet kapacitetsbehov og der vil derfor kunne kommer yderligere daginstitutionsopgaver og andre bygherrerådgivningsmæssige opgaver på rammeaftalen ifbm. (vurderingen af) yderligere kapacitetsbehov på daginstitutionsområdet i kommunen i rammeaftalens løbetid.

Læs mere
Ordregiver Greve Kommune
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline 15-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607542-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse