Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering af programmel 2020/S 245-607372

Kort beskrivelse

UFST vil gerne i en dialog med markedet om leverance af et EMCS-system (Excise Movement and Control System) til Skatteforvaltningen. Behovet er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/263 af 15. januar 2020 om digitalisering af registrering og overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning). Dertil vil et system skulle overholde eller kunne udbygges til at overholde UFST særlige krav vedr. support, kapacitet, tilslutninger og dataudveksling med øvrige tilstødende systemer samt særlige krav til sikkerhed etc.

Læs mere
Ordregiver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607372-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse