Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 245-607371

Kort beskrivelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder 2 delkontrakter om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR’s forretningssystemer. STAR’s forretningssystemer omfatter det kompleks af

It-systemer (delsystemer), som STAR til enhver tid udvikler og/eller vedligeholder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder også integrationer til eksterne systemer. STAR’s forretningssystemer omfatter således både de delsystemer, der forefindes eller er under udvikling på udbudstidspunktet og de delsystemer, som måtte blive udviklet i fremtiden.

De 2 kommende leverandører skal arbejde inden for rammerne af et samarbejde i STAR City, hvor der indgår flere sideordnede leverandører af udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse (udviklingsleverandører), én systemforvalter og STAR. Samarbejdet sker med udgangspunkt i fælles lokaler, fælles processer, fælles it-miljøer, fælles retningslinjer, mv.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607371-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse