Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Høreapparater 2020/S 244-603701

Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler om indkøb af høreapparater, fjernbetjeninger, streamere, batteriopladere, cros-sendere, ørepropper samt supplerende ydelser, således at regionerne kan indkøbe disse til offentlige klinikker og andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Høreapparaterne, fjernbetjeningerne, streamerne, batteriopladerne, cros-senderne og ørepropperne videresælges til regionerne til indkøbspris med et procenttillæg og/eller et gebyr pr. høreapparat. Amgros agter at indgå aftaler for 26 behandlingskategorier (delkontrakter). Leverandøren kan give tilbud på en, flere eller alle behandlingskategorier. Tildeling sker separat for hver behandlingskategori (delkontrakt). For hver behandlingskategori vil Amgros indgå rammeaftaler med flere leverandører. Udbuddet omfatter en rammeaftale med Høreklinikken på Færøerne, jf. også punkt VI.3).

Læs mere
Ordregiver AMGROS I/S
Annonceret 15-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-12-2020 kl. 09.00
Deadline 01-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603701-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse