Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 243-600477

Kort beskrivelse

H. Skjøde Knudsen A/S skal for AB Holmegaarden opføre 40 nøglefærdige, almene familieboliger med tilhørende gårdrum og parkeringsarealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for AB Holmegaarden. Udbuddet omfatter 14 fagentrepriser udbudt i 14 særskilte delkontrakter som fordeler sig på 3 bygninger i 3 etager. Samlet areal er cirka 3 330 m2. Forud for entrepriserne er der udført byggeplads og byggemodning i terræn. Luknings- og tagdækningsentreprisen udføres efterfølgende sammen med de i punkt II.2) angivne entrepriser, der udbydes.

Læs mere
Ordregiver AB Holmegaarden ved H. Skjøde Knudsen A/S
Annonceret 14-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-12-2020 kl. 11.00
Deadline 15-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600477-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse