Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rebild Kulturskole

REBILD KOMMUNE
NY KULTURSKOLE BYGNING

UDBUD
Rebild Kommune udbyder hermed opførelsen af en ny kulturskolebygning i Støvring, med plads til billedkunstlokale, 2 rytmiske lokaler og hertil hørende velfærdsfaciliteter.

OBS! Udbudsmaterialet er FØRST tilgængelig fra den 17.12.2020 kl. 10.00

Kulturskolen placeres i umiddelbar forlængelse af den eksisterende Højskole på rådhusgrunden i Støvring.
Kulturskolebygningen udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Byggeriet omfatter en nybygning for Rebild Kulturskole, Hobrovej 110, 9530 Støvring. Byggeriet udgør i alt ca. 230 m² bygning med uudnyttet overetage. Hertil kommer parkeringspladser og omkringliggende terræn.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som let byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne og taget. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres som ventileret tagkonstruktion med tagpap. Taget beklædes efterfølgende med en åben træbeklædning.
Gulve udføres som rå betongulve og rum med tæpper og vinylgulve.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser:


ENTREPRISER
A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D VVS-entreprisen
D.1 VVS- arbejde

E Ventilationsentreprisen
E.1 Ventilationsarbejde

F El- og hvidevareentreprisen
F.1 El- arbejde

G Gulventreprisen
G.1 Gulvarbejde

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via LINKET I ANNONCEN og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet.

Materialet er FØRST tilgængelig fra den 17.12.2020 kl. 10.00

LICITATION
20. januar kl. 10.00

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være medio marts 2021 til medio oktober 2021.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Jakob Dahl
E-mail: jada@rebild.dk
Tlf.: 22 60 72 62

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-12-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-12-2020)
Titel Rebild Kulturskole
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse REBILD KOMMUNE
NY KULTURSKOLE BYGNING

UDBUD
Rebild Kommune udbyder hermed opførelsen af en ny kulturskolebygning i Støvring, med plads til billedkunstlokale, 2 rytmiske lokaler og hertil hørende velfærdsfaciliteter.

OBS! Udbudsmaterialet er FØRST tilgængelig fra den 17.12.2020 kl. 10.00

Kulturskolen placeres i umiddelbar forlængelse af den eksisterende Højskole på rådhusgrunden i Støvring.
Kulturskolebygningen udbydes som offentlig licitation i fagentrepriser.

BYGGERIET OMFATTER
Byggeriet omfatter en nybygning for Rebild Kulturskole, Hobrovej 110, 9530 Støvring. Byggeriet udgør i alt ca. 230 m² bygning med uudnyttet overetage. Hertil kommer parkeringspladser og omkringliggende terræn.

UDFØRELSE
Byggeriet opføres som let byggeri med udvendig træbeklædning på facaderne og taget. Vinduer udføres som træ/aluvinduer.
Tagkonstruktionen udføres som ventileret tagkonstruktion med tagpap. Taget beklædes efterfølgende med en åben træbeklædning.
Gulve udføres som rå betongulve og rum med tæpper og vinylgulve.

TILDELINGSKRITERUM OG AFGIVELSE AF BUD
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Den samlede opgave opdeles i nedenstående fagentrepriser:


ENTREPRISER
A Råhusentreprisen
A.1 Terrænarbejder
A.2 Kloakarbejde
A.3 Beton- og jernbetonarbejde
A.4 Murerarbejder
A.5 Stål- og smedearbejde

B Tømrer- og snedkerentreprisen
B.1 Tømrer-, snedkerarbejde
B.2 Blikkenslager
B.3 Tagpaparbejde

C Maler- og rengøringsentreprisen
C.1 Malerarbejde

D VVS-entreprisen
D.1 VVS- arbejde

E Ventilationsentreprisen
E.1 Ventilationsarbejde

F El- og hvidevareentreprisen
F.1 El- arbejde

G Gulventreprisen
G.1 Gulvarbejde

LICITATIONSMATERIALE
Udbudsmaterialet er kun tilgængeligt i elektronisk form via LINKET I ANNONCEN og entreprenøren skal selv downloade udbudsmaterialet.

Materialet er FØRST tilgængelig fra den 17.12.2020 kl. 10.00

LICITATION
20. januar kl. 10.00

BYGGEPERIODE
Under forudsætning af Rebild Kommunes godkendelse af licitationsresultatet vil byggeperioden være medio marts 2021 til medio oktober 2021.

Totalrådgiver:
Norconsult - KAAI
Kastetvej 21a
9000 Aalborg
Kontakt: Lars Haase
E-mail: lars.haase@norconsult.com
Tlf: 21 24 73 77

Bygherre:
Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring
Kontakt: Jakob Dahl
E-mail: jada@rebild.dk
Tlf.: 22 60 72 62
Annonceret 11-12-2020 kl. 14.04
Deadline 20-01-2021 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://norconsult.ajoursystem.dk/tender
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dahl
Kontakt E-mail: jada@rebild.dk
Telefon: +45 22607262
Modtagers firmanavn Rebild Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Digevej 2