Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 245-608448

Kort beskrivelse

Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke på brutto ca. 1 347 m2 kirke inkl. forbindelsesgang, kapel, kælder og tårn. Disponering og indretning af forslaget forventes at tage udgangspunkt i ønskerne beskrevet i konkurrenceprogram inkl. visionens 2 hovedpunkter.

Højvangen Kirke, Kirkecenteret og kirkegården med tilhørende landskab skal indgå i en samlet elegant helhed i samspil med den omkringliggende kontekst. Der skal være åbenhed fra kirken mod omgivelserne, men også fra omgivelserne ind i kirken.

- Kirken skal signalere venlighed og imødekommenhed med fokus på ro, stilhed og fordybelse. Der ønskes en kirke, som baseret på en teologisk tankegang, i dets udtryk og skala indbyder til ligeværdighed, åbenhed og fællesskab.

- En kirke hvor menigheden kan se hinanden under kirkelige handlinger, og hvor inklusion er et grundlæggende design parameter.

Projektkonkurrencen, og efterfølgende udbud med forhandling, gennemføres med henblik på at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen om projektering og realisering af Højvangen Kirke. Udbudsprocessen gennemføres således i 2 faser udover prækvalifikationsfasen, hvor fase 1 udgør selve projektkonkurrence, mens fase 2 udgøres af et udbud med forhandling med den udpegede vinder.

Prækvalifikationsfasen af projektkonkurrence gennemføres digitalt ved anvendelse af udbudssystemet iBinder. Link til konkurrencematerialet samt stedet for digital afgivelse af ESPD fremgår af pkt. I.3)

Det præciseres, at ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation, angiver ansøger samtidig at være indforstået med de vilkår samt honorar, som fremgå af udkast til totalrådgiverkontrakt, der indgår i og er tilgængeligt sammen med konkurrencematerialet.

En anmodning om prækvalifikation indeholder følgende:

- Følgebrev med underskrift som bekræftelse på at teamet er indforståede med kontraktforhold

- ESPD for totalrådgiver og evt. virksomheder som denne baserer sig på

- Eventuelt referenceark, uploadet som én samlet pdf-fil

- Eventuelt udfyldt støtteerklæring økonomisk og finansiel formåen i henhold til afsnit VI.3)

- Eventuelt udfyldt støtteerklæring teknisk og faglig formåen i henhold til afsnit VI.3)

- Eventuelt udfyldt konsortieerklæring i henhold til afsnit VI.3).

Læs mere
Ordregiver Skanderborg Sogn
Annonceret 16-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-12-2020 kl. 09.00
Deadline 18-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608448-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om projektkonkurrence (11-12-2020)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 242-599130

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599130-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Skanderborg Sogn
Annonceret 11-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2020 kl. 09.01
Deadline 18-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599130-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence