Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2020/S 242-597688

Kort beskrivelse

Denne bekendtgørelse vedrører tildeling af kontrakt på design, projektering samt levering af vitale maskindele og komponenter til udførelse af større ombygning slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst. Ombygningen af slamtørringsanlægget kompliceres af, at design, projektering samt maskindele og komponenter har mange grænseflader til dette oprindelige specialdesignede anlæg. Til sikring og opretholdelse af samme ydelse samt driftssikkerhed på Aalborg Renseanlæg Øst er det strengt nødvendigt, at design, projektering samt maskindele og komponenter, som skal anvendes i forbindelse med slamtørringsanlægget, leveres efter samme specifikation som anvendt ved idriftsættelsen. Omfanget er specificeret i punkt II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 11-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597688-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed