Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2020/S 242-597671

Kort beskrivelse

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Carl Zeiss A/S om levering af 1 stk dissektionsmikroskop og 1 stk konfokalmikroskop med option på yderligere 1 stk af hver type. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 11-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597671-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed