Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2020/S 242-597669

Kort beskrivelse

Ordregiver agter at indgå kontrakt med Sakura Finetek Denmark Aps om levering af 1 automatisk indstøbningssystem Tissue-Tek AutoTEC a120 med option på yderligere 2 instøbningssystemer. Indstøbningssystemet skal fuldautomatisk indstøbning med kontinuert loadning og throughput på op til 120 kassetter i timen samtidigt med at vævets orientering og integritet sikres gennem processen og med afløsning af kassetternes stregkode. Anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ordregiver agter at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 11-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597669-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed