Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder

Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.
Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/145124258.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-12-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-12-2020)
Titel Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.
Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/145124258.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Annonceret 21-12-2020 kl. 12.05
Deadline 21-01-2021 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/145124258.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Astrid Utterström
Kontakt E-mail: asut@norden.org
Telefon: +45 29692989
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/145124258.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[21-12-2020 12:00:02]
Der er vedlagt standardkontrakt samt tro og love erklæring,

derfor ny tilbudsfrist
[21-12-2020 12:05:18]
Korrigeret tilbudsfrist og svarfrist

Åbn tidligere version 21-12-2020 Luk tidligere version 21-12-2020
Titel Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.
Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/145124258.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Annonceret 21-12-2020 kl. 11.59
Deadline 15-01-2021 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/145124258.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Astrid Utterström
Kontakt E-mail: asut@norden.org
Telefon: +45 29692989
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/145124258.aspx
Åbn tidligere version 09-12-2020 Luk tidligere version 09-12-2020
Titel Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.
Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/145124258.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Annonceret 09-12-2020 kl. 14.52
Deadline 15-01-2021 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/145124258.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Astrid Utterström
Kontakt E-mail: asut@norden.org
Telefon: +45 29692989
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/145124258.aspx