Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulenttjenesteydelser 2020/S 240-594432

Kort beskrivelse

Sundheds- og Ældreministeriet finder det nødvendigt, at anvende udbudslovens § 80 stk. 5, (der gør det muligt at foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når der opstår et akut behov) til kontraktindgåelse med Advice vedr. håndtering af kommunikation i forbindelse med relanceringen af appen Smittestop. Det skyldes, det pga. tidspresset som følge af behovet for at mindske smittespredningen af COVID-19 ikke er muligt at overholde fristerne for de traditionelle udbudsprocedurer jf. udbudslovens § § 56-79.

Læs mere
Ordregiver Sundheds- og Ældreministeriet
Annonceret 09-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594432-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed