Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Service og vedligehold af Proces og Brandventilation

ARC ønsker at indgå 1-2 aftaler om Service og Vedligehold på Proces- og Brandventilation på Amager Bakke anlægget. Opgaven udbydes som 2 delaftaler:
- Delaftale 1: Service og vedligehold af procesventilation
- Delaftale 2: Service og vedligehold af brandventilation
Tilbudsgiver kan således vælge at byde på en af de 2 ovenfornævnte delaftaler eller på begge delaftaler.
ARC ønsker at indgå en samlet aftale om muligt.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-12-2020)
Titel Service og vedligehold af Proces og Brandventilation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse ARC ønsker at indgå 1-2 aftaler om Service og Vedligehold på Proces- og Brandventilation på Amager Bakke anlægget. Opgaven udbydes som 2 delaftaler:
- Delaftale 1: Service og vedligehold af procesventilation
- Delaftale 2: Service og vedligehold af brandventilation
Tilbudsgiver kan således vælge at byde på en af de 2 ovenfornævnte delaftaler eller på begge delaftaler.
ARC ønsker at indgå en samlet aftale om muligt.
Annonceret 08-12-2020 kl. 09.29
Deadline 25-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Pris: 45% • Organisation m.m.: 45% Herunder kompetencer og mulighed for fast tilknyttede folk (CV’er på disse), kapacitet og tilkald. • Miljø, Arbejdsmiljø og kvalitetssikring: 10%
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/971e74a7-7ebc-4633-bbbb-03b8005d2e62/homepage
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier • Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår.
• Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker Leverandørens erstatningsansvar, med en forsikringssum for person- og tingskade pr. år på minimum:
o 5 mio. kr. pr. personskade
o 10 mio. kr. pr. tingskade
Forsikringens selvrisiko må maksimalt udgøre kr. 50.000 pr. skade.
Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt Ingrediens- og komponentskade/tab.
• Tilbud på brandventilation:
Det er et mindstekrav ved tilbud på brandventilation, at Tilbudsgiver har mindst 3 sammenlignelige referencer som dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver på tilsvarende typer af anlæg samt er certificeret til at servicere og vedligeholde brandventilationsanlæg. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en lignende opgave med service og vedligehold af brandventilationsanlæg.
Referencerne skal være på opgaver, der er igangværende eller afsluttede inden for de seneste 3 år.
Tilbudsgiver skal angive højest 5 referencer. Angives der mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.
• Tilbud på procesventilation:
Det er et mindstekrav ved tilbud på procesventilation, at Tilbudsgiver har mindst 3 sammenlignelige referencer indenfor service og vedligehold af procesventilationsanlæg. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en lignende opgave med service og vedligehold af procesventilationsanlæg.
Referencerne skal være på opgaver, der er igangværende eller afsluttede inden for de seneste 3 år.
Tilbudsgiver skal angive højest 5 referencer. Angives der mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 5 referencer, der er angivet først.
Adresse Vindmøllevej 6
2300
København S
WWW: WWW.A-R-C.dk
CPV kode 45331210-1 - Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kim Irming Pedersen
Kontakt E-mail: kpe@a-r-c.dk
Telefon: +45 32689428