Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2020/S 239-589966

Kort beskrivelse

Kontrakten omfatter et lejemål til Aarhus Universitet på Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C, der pr. 1. maj 2019 er overtaget af Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S ("FEAS"). Lejemålet er en del af Universitetsbyen, bygningskompleks 1790-1834. Lejemålet er til brug for Aarhus Universitets undervisningsaktiviteter, forskning og accessorisk kontorfaciliteter med tilhørende kælderareal. Det lejede omfatter ca. 36 200 m2 bruttoareal, heraf ca. 32 700 m2 erhvervslokaler til brug for undervisning og forskning samt accessorisk kontorbrug og ca. 3 500 m2 kælderareal. For anvendelse af lejemålet til de forudsatte aktiviteter foretager FEAS nøglefærdig opførelse af nye bygninger på ejendommen, samt nyistandsættelse/ombygning af eksisterende bygninger på ejendommen forud for indflytning. Overtagelsen af lejemålet forventes at være d. 1. juni 2025. Lejeaftalen kan af Aarhus Universitet tidligst opsiges til ophør efter 10 år, og af udlejer til ophør efter 15 år.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Annonceret 08-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 08-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589966-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed