Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2021/S 021-049263

Kort beskrivelse

Silkeborg Kommune udbyder en rammeaftale på levering af stomiprodukter til borgere i Silkeborg Kommune

Udbuddet vedrører indkøb og levering af stomiprodukter med bevilling efter servicelovens § 112 med direkte levering til borgere i Silkeborg Kommune.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 01-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 01-02-2021 kl. 09.00
Deadline 26-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:049263-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (02-12-2020)

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2020/S 235-579465

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579465-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Silkeborg Kommune udbyder rammeaftale på levering af stomiprodukter til borgere i Silkeborg Kommune.

I den forbindelse ønsker Silkeborg Kommune en høring i markedet, af det forløbelige materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er egnede.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til udbudsbetingelser og rammeaftale

2) Udkast til tilbudsliste

3) Udkast til kravspecifikation

4) Bilag 4 beskrivelse af service.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder og gerne forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 02-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579465-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse