Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 242-598209

Kort beskrivelse

Nationalbanken ønsker at finde en totalrådgiver, der skal levere den tekniske totalrådgivning ifm. en omfattende restaurering og renovering af Nationalbankens hovedsæde. Bygningen blev i 2009 fredet på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og er en del af den kulturhistoriske arv, der skal fremtidssikres. Opgaverne relateret til de ca. 48 000 m2 fredet bygning er mange og meget forskelligartede, og skal primært leveres fra kontraktens forventede opstart medio 2021 til indflytning i 2028, jf. afsnit VI.3). Overordnet set forventes projektet opdelt i 3 delprojekter, som er beskrevet i afsnit II.2.4) og i udbudsmaterialets opgavebeskrivelser. Nationalbanken forventer, at projektet løses i et reelt samarbejde, hvor alle aktører i fællesskab bidrager til projektets samlede bedste ved en åben og proaktiv dialog og tilgang til løsningen. Derfor vil opstartsfasen efter udbuddet også indebære, at samarbejdets principper og ånd foldes ud og knyttes op på en incitamentsmodel.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Nationalbank
Annonceret 11-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-12-2020 kl. 09.00
Deadline 27-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598209-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (25-11-2020)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 230-566967

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566967-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

På Havnegade 5 i København ligger Danmarks Nationalbanks ikoniske hovedsæde. Det skal over en længere årrække gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering.

Den ikoniske bygning er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningen er dermed en del af den danske kulturhistoriske arv. og den skal fremtidssikres.

Der er tale om det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse. Og det vurderes at være et af de største restaureringsprojekter af en modernistisk bygning i Danmark. Projektet er dog nødvendigt for at forlænge bygningens levetid. Samtidig skal indretningen gøres mere tidssvarende og fleksibel, så den lever op til de krav, der stilles til en moderne arbejdsplads.

Se i øvrigt nedenfor i afsnit II.2.4) for en nærmere beskrivelse af projektet og kommende udbud.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Nationalbank
Annonceret 25-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-11-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566967-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse