Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Psykiater- eller psykologtjenester 2020/S 227-559761

Kort beskrivelse

1) Københavns Universitet skal med virkning fra 1. februar 2021 indgå kontrakt om fortsættelse af en ordning for psykologisk rådgivning. Varighed af kontrakten er 4 år, (eventuelt med mulighed for forlængelse.). Ordningen for psykologisk rådgivning skal tilbyde universitetets ansatte rådgivning i forhold af arbejdsmæssig karakter, dvs. håndtering af problemstillinger, der er opstået på grund af arbejdet og arbejdssituationen. Ordningen skal desuden omfatte akut krisehjælp på arbejdspladsen, hvis der er behov for det. I forbindelse med ordningen indgås kontrakt om en ordning for psykologisk rådgivning, hvor universitetets medarbejdere tilbydes rådgivning i forhold af privat karakter. Begge typer rådgivning skal leveres af samme leverandør. De 2 aftaler skal omfatte alle medarbejdere på universitetet (ca. 10 000). Det forventes, at de 2 ordninger tilsammen vil blive benyttet af 400-450 medarbejdere om året.

Læs mere
Ordregiver Københavns Universitet
Annonceret 20-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-11-2020 kl. 09.01
Deadline 04-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559761-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter