Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Administrative tjenester på uddannelsesområdet 2020/S 243-602608

Kort beskrivelse

Ordregiver er ansvarlig for at udstede danske autorisationer inden for 19 forskellige faggrupper, hvor ansøgerne har en udenlandsk uddannelse. Ordregiver udbyder kontrakt om bistand til vurdering og afprøvning af udenlandske ansøgninger om dansk autorisation.

Kontraktens endelige omfang bestemmes af det faktiske antal ansøgere og på baggrund af den tildelte bevilling afsat på forslag til finanslov for finansåret 2021, pulje 16.31.01 Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel.

Dette udbud omfatter i alt 3 faggrupper, opdelt i følgende 2 delaftaler. Ansøgningerne forventes fordelt med 70 procent på delaftale 1 og 30 procent på delaftale 2.

Kontrakten har en løbetid på 4 år.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Patienssikkerhed
Annonceret 14-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-12-2020 kl. 11.00
Deadline 22-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602608-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (20-11-2020)

Administrative tjenester på uddannelsesområdet 2020/S 227-559760

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559760-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver er ansvarlig for at udstede danske autorisationer inden for 19 forskellige faggrupper, hvor ansøgerne har en udenlandsk uddannelse. Ordregiver udbyder kontrakt om bistand til vurdering og afprøvning af udenlandske ansøgninger om dansk autorisation.

Kontraktens endelige omfang bestemmes af det faktiske antal ansøgere og på baggrund af den tildelte bevilling afsat på forslag til finanslov for finansåret 2021, pulje 16.31.01 Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel.

Dette udbud omfatter i alt 3 faggrupper, opdelt i følgende 2 delaftaler. Ansøgningerne forventes fordelt med 70 procent på delaftale 1 og 30 procent på delaftale 2.

Kontrakten har en løbetid på 4 år.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Patienssikkerhed
Annonceret 20-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-11-2020 kl. 09.01
Deadline 30-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559760-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter