Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner 2020/S 227-558327

Kort beskrivelse

Opgaven gennemføres som én samlet rammeaftale om teknisk rådgivning til broer og bygværker, da ordregiver vurderer det mest hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger. Ved aftaleperiodens ikrafttræden har Københavns Kommune 49 vejbroer – heraf 5 oplukkelige og 28 sti- og gangbroer – heraf 6 oplukkelige, 28 tunneller og undergange, 15 skilteportaler, 21 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 7 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 7 P-anlæg/huse og 8 andre bygværker.

Hertil kommer 50 bygværker, som deles med BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet og Sund & Bælt mf.

Byen er i stadig vækst og forandring, og det forventes, at antallet af bygværker vil stige, måske betydeligt, i aftaleperioden.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Islands Brygge 37, 2300 Københavns S. Att
Annonceret 20-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-11-2020 kl. 09.01
Deadline 18-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558327-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse