Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering og følgeforskning

Opgaven skal sikre at projekt GHS 2.0 når sine mål om etablering af spilvirksomheder samt øget rekruttering til spiluddannelserne ønskes en procesorienteret evaluering, der er kombineret med følgeforskning. Processen skal planlægges på en sådan måde, at der opstår et dialektisk samspil imellem ordregiver og leverandør, så den viden, der er genereret i projektet kan bringes i spil. Projektevalueringen vil således skulle kombinere en forholdsvist begrænset tilbageskuende tilgang med et stort fremadskuende perspektiv med henblik på at sikre, at den opsamlede viden og knowhow fra projekt GHS 2.0 forankres i partnerinstitutionerne for at sikre at aktiviteterne fortsætter, også efter projektperiodens udløb. Endvidere ønskes en validering af modellen, evt. via en pilot case, der muliggør komparative studier af inkubationsprocessen. Denne case kan gennemføres et hvilket som helst sted i ÖKS-programområdet efter leverandørens valg.
Tilbudsgiver bedes derfor fremlægge en plan for, hvordan den ovenfor beskrevne procesorienterede evaluering kombineret med følgeforskning kan gennemføres. Endvidere bedes tilbudsgiver angive sin pris for opgaven ex. moms.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 19-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 19-11-2020)
Titel Evaluering og følgeforskning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven skal sikre at projekt GHS 2.0 når sine mål om etablering af spilvirksomheder samt øget rekruttering til spiluddannelserne ønskes en procesorienteret evaluering, der er kombineret med følgeforskning. Processen skal planlægges på en sådan måde, at der opstår et dialektisk samspil imellem ordregiver og leverandør, så den viden, der er genereret i projektet kan bringes i spil. Projektevalueringen vil således skulle kombinere en forholdsvist begrænset tilbageskuende tilgang med et stort fremadskuende perspektiv med henblik på at sikre, at den opsamlede viden og knowhow fra projekt GHS 2.0 forankres i partnerinstitutionerne for at sikre at aktiviteterne fortsætter, også efter projektperiodens udløb. Endvidere ønskes en validering af modellen, evt. via en pilot case, der muliggør komparative studier af inkubationsprocessen. Denne case kan gennemføres et hvilket som helst sted i ÖKS-programområdet efter leverandørens valg.
Tilbudsgiver bedes derfor fremlægge en plan for, hvordan den ovenfor beskrevne procesorienterede evaluering kombineret med følgeforskning kan gennemføres. Endvidere bedes tilbudsgiver angive sin pris for opgaven ex. moms.
Annonceret 19-11-2020 kl. 13.00
Deadline 08-12-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Viden Djurs // CVR:10520509
Skønnet kontraktsum 495000 DKK
Adresse N. P. Josiassens Vej 44E
8500
Grenaa
CPV kode 73210000-7 - Konsulentvirksomhed inden for forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Tove Ingerslev
Kontakt E-mail: ti@videndjurs.dk
Telefon: +45 23290911