Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi 2020/S 225-553754

Kort beskrivelse

Danske Spil-koncernen har behov for løbende at sikre sig bedst muligt mod it-sikkerhedsrelaterede hændelser. Derfor ønsker Danske Spil at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af følgende ydelser:

— Årlige penetrationstest iht. spillemyndighedens certificeringsprogram (SCP.04)

— Kvartalsvise sårbarhedsscanninger iht. spillemyndighedens certificerings-program (SCP.05) - Infrastruktur sårbarhedsscanninger af eksternt tilgængelige systemer

— Sikkerhedstest af nye produkter og it-løsninger

— Generel rådgivning i relation til it-sikkerhed.

Udbuddet er et offentligt udbud og den udbudte rammeaftale omfatter virksomhederne Danske Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S. Derudover har Danske Licens Spil A/S en kontraktlig ret til at indkøbe ydelserne omfattet af rammeaftalen. Leverandøren skal være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV) og skal kunne fremsende passende dokumentation herfor. Se nærmere herom i pkt. III.1.3).

Læs mere
Ordregiver Danske Spil A/S
Annonceret 18-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-11-2020 kl. 09.00
Deadline 15-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553754-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse