Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre tjenesteydelser 2020/S 225-553558

Kort beskrivelse

Ordregivers realisering af en ny udviklingsplan for afdeling 6, Bispehaven, indebærer bl.a. nedrivning af blokke og dermed nedlæggelse af lejemål.

Ordregiver har som følge heraf i løbet af de næste 2-3 år behov for bistand til flytning af i alt ca. 310 lejemål som led i en permanent genhusning af de nuværende beboere.

Størstedelen af lejemålene (ca. 238) er beliggende i Bispehavens nuværende blok A1-A3, mens de resterende lejemål (ca. 72) er beliggende i Bispehavens nuværende blok B6-B8.

Flytning af lejemål i blok A1-A3 forventes påbegyndt primo 2021 og afsluttet sidst på foråret 2022 (første runde), mens flytning af lejemål i blok B6-B8 forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet sidst på foråret 2023 (anden runde).

Tidsplanen for flytningerne kan dog ændres i takt med den endelige planlægning af udviklingsplanens gennemførelse.

Læs mere
Ordregiver Østjysk Bolig
Annonceret 18-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-11-2020 kl. 09.00
Deadline 15-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553558-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse