Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørvirksomhed 2020/S 225-553524

Kort beskrivelse

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sat LER 2.0 i drift den 3. januar 2020, og alle ledningsejere – herunder Vejdirektoratet – skal levere digitale, vektoriserede ledningsdata senest den 1. juni 2023.

Vejdirektoratet skal have udarbejdet en samlet vektor-repræsentation af sit ledningsnet, som omfatter vejafvanding, belysning, signaler, målestationer og ITS.

Rådgivers opgave omfatter digitalisering af georefererede rasterfiler (TIFF) digitaliseret til shapefiler med henblik på at kunne levere de påkrævede ledningsoplysninger, jf. LER Loven, i form af linjer og punkter med X og Y koordinator.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 18-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-11-2020 kl. 09.00
Deadline 17-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553524-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse