Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2020/S 224-551747

Kort beskrivelse

Der skal etableres serviceaftale for affalds- og slaggekraner på affaldsenergianlægget, der omfatter mekanisk og elektrisk vedligehold. Udbuddet omfatter service af følgene områder/leverancer:

1) Lovpligtige eftersyn af affalds- og slaggekraner.

2) Forebyggende vedligehold.

3) Reparationer og udskiftninger af komponenter på kraner.

4) Forbedringer og modifikationer på eksisterende krananlæg inkl. idræftsættelse og dokumentation af forbedringer.

5) Levering af mekaniske og elektriske reservedele. Der henvises i øvrigt til kravspecifikation for en uddybning af kravene til den udbudte aftale.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret 17-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-11-2020 kl. 09.00
Deadline 14-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551747-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed