Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 224-550873

Kort beskrivelse

Udbuddet omhandler rengøring og vinduespolering af alle Aalborg Forsynings administrationsbygninger mv. fordelt på ca. 30 lokationer beliggende i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning udgøres af en række forsyningsvirksomheder ejet af Aalborg Kommune, hvoraf 6 aktieselskaber og en kommunal virksomhed vil være kontraktparter.

Kontrakten opdeles ikke, da man ved at indgå én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger og udnytter de synergieffekter, en samlet kontrakt afleder (stordriftsfordele).

For en yderligere beskrivelse af opgavens omfang og art henvises til kontrakten med tilhørende bilag, herunder særligt bilag 2 - kravsspecifikation.

Omfanget af kontrakten opgøres ud fra de i tilbudslisten estimerede mængder, dog er mængderne ikke forpligtende for ordregiver. Den udbudte kontrakt er eksklusiv for leverandøren, men kontrakten indeholder ændringsklausuler, som gør det muligt at op- eller nedskalere omfanget ved behov.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Service A/S Logistik og indkøb
Annonceret 17-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-11-2020 kl. 09.00
Deadline 14-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550873-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse