Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Smedearbejder 2020/S 223-548528

Kort beskrivelse

Nærværende udbudsproces håndteres i henhold til udbudslovens light-regime og er nærmere beskrevet i forhåndsmeddelelsens del VI.3). Såfremt ordregiver modtager flere end 3 interessetilkendegivelser fra økonomiske aktører, som opfylder egnethedskravene i forhåndsmeddelelsens del III, foretages en udvælgelse af de 3 bedst egnede økonomiske aktører. Den nærmere fremgangsmåde for udvælgelsen er beskrevet i forhåndsmeddelelsens del VI.3).

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om smedearbejder i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesopgaver på renseanlæg, herunder eftersyn og reparationer på Renseanlæg Vest (kapacitet: 330 000 personækvivalenter) og Renseanlæg Øst (kapacitet: 130 000 personækvivalenter).

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 16-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-11-2020 kl. 09.00
Deadline 10-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548528-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse