Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjemmehjælp 2021/S 077-198468

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdragede sygeplejeindsatser hele døgnet til borgere i eget hjem, der tildeles efter servicelovens § 83, rehabilitering efter servicelovens § 83a og afløsning/aflastning efter § 84. Udbuddet omfatter følgende indsatser: Personlig hjælp og pleje, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1, rehabilitering, jf. servicelovens § 83 a, opgaveoverdragede sygeplejeindsatser. Borgere i eget hjem tildeles indsatser i henhold til servicelovens bestemmelser i § 91 om frit valg.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 21-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 21-04-2021 kl. 10.00
Deadline 21-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198468-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (16-11-2020)

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2020/S 223-548520

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548520-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Silkeborg Kommune udbyder kontrakt på levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

I den forbindelse ønsker Silkeborg Kommune en høring i markedet, af det forløbelige materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er egnede.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til udbudsbetingelser

2) Udkast til kontrakt

3) Udkast til tilbudsliste

4) Udkast til kvalitetskriterier.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder og gerne forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 16-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-11-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548520-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse