Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2020/S 223-548520

Kort beskrivelse

Silkeborg Kommune udbyder kontrakt på levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

I den forbindelse ønsker Silkeborg Kommune en høring i markedet, af det forløbelige materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er egnede.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til udbudsbetingelser

2) Udkast til kontrakt

3) Udkast til tilbudsliste

4) Udkast til kvalitetskriterier.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder og gerne forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 16-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-11-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548520-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse