Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale Microbiome-platforme for Microbiome Signature Project.

Baggrund
Microbiome Signature Projektet er et treårigt projekt (2019-2022) finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og ledes sammen af Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Medicon Valley Alliance.

Projektet har til formål at styrke adgangen til hovedstadsregionens forskningsmiljø inden for mikrobiomforskning gennem forbedring af samarbejde og synergier på tværs af grænser og tværfag. Det søger også at øge private investeringer i forskning og innovation gennem etablering af internationale forskningsfaciliteter og aktiviteter samt tiltrække talent til både offentligt og privat finansierede forskningsmiljøer.

Opgaven

Projektet søger inden for projektperioden en dygtig digital udvikler/bureau til at videreudvikle på de digitale platforme, der allerede er er bygget i Microbiome Projektet. Opgaven vil hovedsageligt bestå i at arbejde med den tekniske udvikling (frontend development), design tilpasning, tracking opsætning og dashboard-visning på de dedikerede microbiome websites.

Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certificat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen

Der dækkes ikke transportomkostninger i forbindelse med rejseaktiviteter.


Budget
Bugetrammen for teknisk udvikling ligger mellem 200.000-250.000 kr. eks. moms. i projektperioden.

Projektets varighed
Fra december 2020 til projektets afslutning i 2022

Ca timer om ugen
Det varierer, ca mellem 10-20 timer om ugen.

Leverancer
For at komme i betragtning til opgaven skal leverandøren levere følgende:
• Hubspot CMS certificat
• Sammenlignelige timepriser på ressourcer fx senior developer, junior developer mv.
• En kort beskrivelse af kernekompetencer

Evalueringskriterier
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.

Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence inden for digital udvikling af websites og andre platforme
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed

Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 26. november kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 30. november 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 3 uger efter budfristen.
.


Yderligere information:
Vi henviser til at man med fordel også kan byde på denne opgave: Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale kampagnesites og platforme til tiltrækning af kvalificerede udenlandske arbejdskraft i Region Sjælland, der ligeledes ligger tilgængelig på Udbud.dk med deadline d. 30. november.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2020)
Titel Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale Microbiome-platforme for Microbiome Signature Project.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund
Microbiome Signature Projektet er et treårigt projekt (2019-2022) finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og ledes sammen af Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Medicon Valley Alliance.

Projektet har til formål at styrke adgangen til hovedstadsregionens forskningsmiljø inden for mikrobiomforskning gennem forbedring af samarbejde og synergier på tværs af grænser og tværfag. Det søger også at øge private investeringer i forskning og innovation gennem etablering af internationale forskningsfaciliteter og aktiviteter samt tiltrække talent til både offentligt og privat finansierede forskningsmiljøer.

Opgaven

Projektet søger inden for projektperioden en dygtig digital udvikler/bureau til at videreudvikle på de digitale platforme, der allerede er er bygget i Microbiome Projektet. Opgaven vil hovedsageligt bestå i at arbejde med den tekniske udvikling (frontend development), design tilpasning, tracking opsætning og dashboard-visning på de dedikerede microbiome websites.

Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certificat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen

Der dækkes ikke transportomkostninger i forbindelse med rejseaktiviteter.


Budget
Bugetrammen for teknisk udvikling ligger mellem 200.000-250.000 kr. eks. moms. i projektperioden.

Projektets varighed
Fra december 2020 til projektets afslutning i 2022

Ca timer om ugen
Det varierer, ca mellem 10-20 timer om ugen.

Leverancer
For at komme i betragtning til opgaven skal leverandøren levere følgende:
• Hubspot CMS certificat
• Sammenlignelige timepriser på ressourcer fx senior developer, junior developer mv.
• En kort beskrivelse af kernekompetencer

Evalueringskriterier
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.

Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence inden for digital udvikling af websites og andre platforme
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed

Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 26. november kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 30. november 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 3 uger efter budfristen.
.


Yderligere information:
Vi henviser til at man med fordel også kan byde på denne opgave: Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale kampagnesites og platforme til tiltrækning af kvalificerede udenlandske arbejdskraft i Region Sjælland, der ligeledes ligger tilgængelig på Udbud.dk med deadline d. 30. november.
Annonceret 13-11-2020 kl. 15.35
Deadline 30-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 250000 DKK
Udvælgelseskriterier Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certifikat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen

Der dækkes ikke transportomkostninger i forbindelse med rejseaktiviteter.
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 48000000-8 - Programpakker og informationssystemer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jeanette Filtenborg
Kontakt E-mail: jef@copcap.com
Telefon: +45 21847447
Modtagers firmanavn Copenhagen Capacity
Adresse for modtagelse af tilbud Nørregade 7B, 3 sal