Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale kampagnesites og platforme til tiltrækning af kvalificerede udenlandske arbejdskraft i Region Sjælland.

Baggrund
VIA projektet er en 5-årig (2017-2022) fokuseret indsats for vækst gennem højtuddannede internationale talenter for virksomheder i Sjælland. Projektet er finansieret af EU-socialfond og ledes af Copenhagen Capacity sammen med lokale erhvervsaktører fra sjællandske kommuner og vidensinstitutioner.

Projektet har til formål at tiltrække udenlandsk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Region Sjælland for på denne måde at styrke væksten i de virksomheder, der ikke kan finde talentmassen nationalt og i det større billede; at skabe vækst og velstand i regionen.

Opgaven

Projektet søger inden for projektperioden en dygtig digital udvikler/bureau til at videreudvikle på de digitale platforme, der allerede er er bygget i VIA Projektet. Opgaven vil hovedsageligt bestå i at arbejde med den tekniske udvikling (frontend development), design tilpasning, tracking opsætning og dashboard-visning på de dedikerede VIA websites, så vi sikrer at projektet til stadighed kan levere på de opsatte KPI’er.

Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certificat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen

Der dækkes ikke transportomkostninger i forbindelse med rejseaktiviteter.

Budget
Budgetrammen for teknisk udvikling ligger mellem 100.000-150.000 kr. eks. moms. i projektperioden.

Projektets varighed
Fra december 2020 til projektets afslutning i 2022

Ca timer om ugen
Det varierer, ca mellem 5-10 timer om ugen.

Leverancer
For at komme i betragtning til opgaven skal leverandøren levere følgende:
• Hubspot CMS certificat
• Sammenlignelige timepriser på ressourcer fx senior developer, junior developer mv.
• En kort beskrivelse af kernekompetencer

Evalueringskriterier
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence inden for digital udvikling af websites og andre platforme
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed


Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 26. november kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 30. november 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 3 uger efter budfristen.


Yderligere information:
Vi henviser til at man med fordel også kan byde på denne opgave: Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale Microbiome-platforme for Microbiome Signature Project, der ligeledes ligger tilgængelig på Udbud.dk med deadline d. 30. november.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-11-2020)
Titel Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale kampagnesites og platforme til tiltrækning af kvalificerede udenlandske arbejdskraft i Region Sjælland.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund
VIA projektet er en 5-årig (2017-2022) fokuseret indsats for vækst gennem højtuddannede internationale talenter for virksomheder i Sjælland. Projektet er finansieret af EU-socialfond og ledes af Copenhagen Capacity sammen med lokale erhvervsaktører fra sjællandske kommuner og vidensinstitutioner.

Projektet har til formål at tiltrække udenlandsk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Region Sjælland for på denne måde at styrke væksten i de virksomheder, der ikke kan finde talentmassen nationalt og i det større billede; at skabe vækst og velstand i regionen.

Opgaven

Projektet søger inden for projektperioden en dygtig digital udvikler/bureau til at videreudvikle på de digitale platforme, der allerede er er bygget i VIA Projektet. Opgaven vil hovedsageligt bestå i at arbejde med den tekniske udvikling (frontend development), design tilpasning, tracking opsætning og dashboard-visning på de dedikerede VIA websites, så vi sikrer at projektet til stadighed kan levere på de opsatte KPI’er.

Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certificat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen

Der dækkes ikke transportomkostninger i forbindelse med rejseaktiviteter.

Budget
Budgetrammen for teknisk udvikling ligger mellem 100.000-150.000 kr. eks. moms. i projektperioden.

Projektets varighed
Fra december 2020 til projektets afslutning i 2022

Ca timer om ugen
Det varierer, ca mellem 5-10 timer om ugen.

Leverancer
For at komme i betragtning til opgaven skal leverandøren levere følgende:
• Hubspot CMS certificat
• Sammenlignelige timepriser på ressourcer fx senior developer, junior developer mv.
• En kort beskrivelse af kernekompetencer

Evalueringskriterier
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.
Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Erfaring, kompetence inden for digital udvikling af websites og andre platforme
• Timepriser på ressourcer
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed


Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 26. november kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 30. november 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 3 uger efter budfristen.


Yderligere information:
Vi henviser til at man med fordel også kan byde på denne opgave: Teknisk digital udvikler til videreudvikling af de digitale Microbiome-platforme for Microbiome Signature Project, der ligeledes ligger tilgængelig på Udbud.dk med deadline d. 30. november.
Annonceret 13-11-2020 kl. 15.30
Deadline 30-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Kriterier for at blive valgt
- Hubspot CMS certificat
- Kendskab til Google Data Studio
- Kendskab til tracking opsætning
- Personen skal sidde fysisk sammen med vores inhouse backend-udvikler og grafiske designer hos Copenhagen Capacity i Kbh K en til flere gange om ugen
Adresse Nørregade 7
1165
København K
CPV kode 72212224-5 - Udvikling af programmel til websideredigering
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jeanette Filtenborg
Kontakt E-mail: jef@copcap.com
Telefon: +45 21847447
Modtagers firmanavn Copenhagen Capacity
Adresse for modtagelse af tilbud Nørregade 7B, 3 sal