Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 222-545144

Kort beskrivelse

Formålet med trafikregistreringer er at indsamle data om trafik til brug for den overordnede planlægning af trafikken. Anvendelse af trafikregistreringer foregår i forbindelse med løsning af opgaver om trafiksikkerhed, miljøforhold, kapacitet, vejvedligeholdelse og lignende. Endelig foretages trafikregistreringer til brug for statistiske opgørelser over udviklingen i trafikkens omfang eller hastighed på vejnettet.

Den udbudte opgave indeholder henholdsvis faste målinger og faste ydelser samt ad hoc og specialopgaver.

Rammeaftalen har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse 2 gange 12 måneder.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 13-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2020 kl. 09.00
Deadline 14-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545144-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse