Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Visirer 2020/S 232-571085

Kort beskrivelse

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren.

Med ikrafttrædelsen af BEK nr 1534 af 28. oktober 2020 er det med virkning fra den 29. oktober 2020 et lovpligtigt krav, at der skal bæres mundbind eller visir, de steder som offentligheden har adgang til, herunder på sundheds- og ældreområdet, hvilket har medført, at der er opstået et stærkt stigende behov for visir på sundheds- og ældreområdet. Der er således et akut behov for indkøb af visir. På denne baggrund gennemføres udbuddet i henhold til udbudslovens § 57, stk. 5, hvorfor tilbudsfristen fastsættes til 15 dage. Der henvises i øvrigt til tidsplanen i pkt. 4.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 27-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-11-2020 kl. 09.00
Deadline 25-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571085-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (13-11-2020)

Visirer 2020/S 222-543442

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543442-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nationalt udbud af ansigtsvisirer til brug som personligt værnemiddel i både regioner og kommuner. Udbuddet gennemføres for regionerne, Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik) samt Styrelsen for Forsyningssikkerhed (sfos). Region Midtjylland er tovholder for selve udbudsproceduren.

Med ikrafttrædelsen af BEK nr 1534 af 28.oktober 2020 er det med virkning fra den 29. oktober 2020 et lovpligtigt krav, at der skal bæres mundbind eller visir, de steder som offentligheden har adgang til, herunder på sundheds- og ældreområdet, hvilket har medørt, at der er opstået et stærkt stigende behov for visir på sundheds- og ældreområdet. Der er således et akut behov for indkøb af visir. På denne baggrund gennemføres udbuddet i henhold til udbudslovens § 57, stk. 5, hvorfor tilbudsfristen fastsættes til 15 dage. Der henvises i øvrigt til tidsplanen i pkt. 4.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 13-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2020 kl. 09.00
Deadline 25-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543442-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse