Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling 2020/S 222-542300

Kort beskrivelse

Karens Minde Aksen er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Med projektet håndteres hverdagsregn og skybrudregn forsinkes, samtidig med at der skabes forbindelse gennem område og tiltagene giver et løft til kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Sydhavnen, Kongens Enghave.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Annonceret 13-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2020 kl. 09.00
Deadline 11-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542300-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse