Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 222-542151

Kort beskrivelse

Entreprisen skal udføres i Silkeborg kommune og den omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Ny Ringvejsbro over Gudenåen, nyt vejanlæg for Østre Ringvej, inkl. tilpasning af eksisterende rasteplads, nedrivning af eksisterende bygværk over Gudenåen, opbrydning af eksisterende vejanlæg, dæmninger og stier, terrænregulering, nyt stianlæg inkl. midlertidig stibro (stibro foreligger i hovedprojekt) over Gudenåen, trafikafmærkning og drift og vedligehold. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af entreprisens omfang.

Læs mere
Ordregiver Silkeborg Kommune
Annonceret 13-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-11-2020 kl. 09.00
Deadline 10-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542151-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse