Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger 2020/S 220-541405

Kort beskrivelse

Anlægsprojekt i forbindelse med etablering af bystrøg langs Middelfartvej, herunder opgradering af afløbstekniske anlæg i området, rensning af vejvand samt etablering af hastighedsdæmpende effekter, opholdsarealer, begrønning, lyskunst, regnbede og synliggørelse af gangpassage.

Læs mere
Ordregiver VandCenter Syd A/S
Annonceret 11-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2020 kl. 09.00
Deadline 07-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541405-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed