Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2020/S 220-541358

Kort beskrivelse

I forbindelse med et forestående udbud af drift af forældregrupper inviterer Kriminalforsorgen potentielle leverandører til markedsdialog. Markedsdialogen har til formål at understøtte forberedelsen af det kommende udbud på området.

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen skal ske via EU-Supply og modtages ikke på anden vis. Tilkendegivelsen skal indeholde en kort overordnet beskrivelse af virksomheden samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen, som skal være funderet i leverandørens kendskab til og erfaring med ydelsen, herunder kendskab til og erfaring med følgende:

— administration og drift af projekter med et børne/familiefagligt fundament, herunder erfaring med supervision samt erfaring med samarbejde med den myndighed der udbyder et projekt.

— arbejde i fængselsverdenen eller lignende miljøer.

Tilkendegivelsen skal være modtaget senest 20. november 2020 kl. 12.00.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 11-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541358-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter