Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 220-540527

Kort beskrivelse

Regionshospitalet Randers har udarbejdet en generalplan for hele hospitalets bygningsmasse. Planen beskriver ombygningsplaner frem til 2032. Regionshospitalet Randers er 1 af Region Midtjyllands 5 akuthospitaler. Hospitalet har behov for tidssvarende faciliteter og kapacitet til at håndtere den stadig stigende aktivitet, der er resultatet af dels den generelle udvikling, dels befolkningstilvækst, dels konkrete tiltag som udrednings- og behandlingsretten. Dertil kommer forventninger og ønsker fra patienter og borgere til fremtidens hospital. Der er med Generalplan 2020 for Regionshospitalet Randers fokus på:

1) at de fysiske rammer understøtter hospitalets ambitioner om at levere høj kvalitet på patientens præmisser.

2) at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet og

3) at fremtidssikre hospitalet, således at det fleksibelt kan tilpasses de aktuelle behov i sundhedsvæsenet.

Bygherrerådgivningsaftalen udbydes som en timeprisaftale. Aftalens faktiske værdi vil kunne variere.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 11-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2020 kl. 09.00
Deadline 07-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540527-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse