Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2020/S 220-539774

Kort beskrivelse

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for standardsoftware og relaterede ydelser (02.06 Standardsoftware).

Standardsoftware defineres som software, der er præfabrikeret og er kommercielt tilgængeligt. Standardsoftware omtales også som COTS (Commercial Off The Shelf). En nærmere definition af arten af software er angivet i afsnit II.2.4).

Det dynamiske indkøbssystem indeholder 2 kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2).

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

Det er SKI’s forventning, at hovedparten af indkøbene i begge kategorier kan kategoriseres indenfor følgende typeindkøb:

1) Genanskaffelse af eksisterende standardsoftwarefunktionalitet

2) Indgåelse af aftaler for support og vedligehold for eksisterende standardsoftware

3) Anskaffelse af ny standardsoftwarefunktionalitet.

Det er SKI's vurdering, at varekøb samlet set udgør kontrakternes hovedformål.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 11-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2020 kl. 09.00
Deadline 08-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539774-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse