Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2020/S 220-539519

Kort beskrivelse

Amgros, et interessentskab med de 5 regioner som interessenter, gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

Udbudsbekendtgørelser publiceres i TED, og udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Amgros' leverandør- og udbudsportal (https://levportal.amgros.dk). Afgivelse af tilbud sker i Amgros' elektroniske udbudssystem.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af systemet. Det bemærkes, at der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

Leverandørerne opfordres til løbende at holde sig orienteret via hjemmesiden og udbudssystemet, idet der her kan blive offentliggjort oplysninger om særlige forhold af betydning for Amgros' udbud, eksempelvis stregkodekrav.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Annonceret 11-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-11-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539519-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse