Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Drift af ledninger

Licitationen vedrører drift af ledninger for Vejle Spildevand.
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale vedr. drift og servicering af ledningsnettet i Vejle Spilde-vands forsyningsområde. Vejle Spildevand garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.
Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres via DocuNote. Adgang til udbuddet, herunder udbudsmaterialet, fås ved at rette henvendelse til Vejle Spildevand (Lena Vingum, e-mail: lenvi@vejlespildevand.dk ), hvorefter brugernavn og password til DocuNote vil blive fremsendt.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-11-2020)
Titel Drift af ledninger
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Licitationen vedrører drift af ledninger for Vejle Spildevand.
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale vedr. drift og servicering af ledningsnettet i Vejle Spilde-vands forsyningsområde. Vejle Spildevand garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.
Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres via DocuNote. Adgang til udbuddet, herunder udbudsmaterialet, fås ved at rette henvendelse til Vejle Spildevand (Lena Vingum, e-mail: lenvi@vejlespildevand.dk ), hvorefter brugernavn og password til DocuNote vil blive fremsendt.
Annonceret 09-11-2020 kl. 13.00
Deadline 11-12-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Vejle Spildevand A/S
Udvælgelseskriterier Se udbudsbetingelser for mindstekrav til tilbudsgivers formåen.
Adresse Toldbodvej 20
7100
Vejle
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mai Sloth
Kontakt E-mail: misl@niras.dk
Telefon: +45 26631459
Adresse for modtagelse af tilbud Via DocuNote