Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lot K14: Opførelse af skurvogne og pavilloner til byggeplads

DIN Forsyning Varme A/S har brug for midlertidige kontorarealer (pavilloner) og skurby på byggepladsen ved Citycentralen, Stikvejen 5 6700 Esbjerg. Pavillonen skal kunne opføres hurtigt dvs. modulbaseret og dels, ikke syne af at være opbygget af moduler. Pavillonen skal opføres i 2 etager og udbydes som en entreprisekontrakt.

Skurvogne skal kunne opføres i standard moduler og antallet af moduler skal være fleksibelt under hele byggeperioden, hvor antallet af håndværkere vil variere, hvorfor dette udbydes som en rammeaftale.

Pavilloner og skurvogne skal opføres i overensstemmelse med kravspecifikationer og leveringsomfang.

For så vidt angår Skurby (delaftale 1) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Skurbyen skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, bemandingsoversigt og beskrevne Skurby lejerleverancer. Skurbyen forventes at stå i ca. 3-5 år. Antallet af moduler i skurbyen skal følge bilag 2.5 bemandingsoversigt og placeringen af skurvogne skal være umiddelbart i nærheden af den pågældende entreprise. Derudover skal der i hele kontraktperioden kunne bestilles og afmeldes moduler i modulsystemer som går ud over bilag 2.5, bemandingsoversigt.

For så vidt angår Pavilloner (delaftale 2) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Pavillon skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, rumskema og beskrevne lejeleverancer for Pavillon. Pavillon forventes at stå i ca. 3-5 år.

Der henvises i øvrigt til mængder og ydelser, der er defineret i tilbudslisten. Yderligere beskrivelse af entrepriserne samt vilkår for Kontrakten og Rammeaftalen fremgår af Aftaleudkastene, kravspecifikation og leveringsbeskrivelser samt tegninger.

Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. En Tilbudsgiver kan godt få tildelt begge delaftaler. Arbejdet skal udføres i henhold til AB 18 med DIN Forsynings Særlige Betingelser samt Aftaleudkastene med tilhørende bilag.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-11-2020)
Titel Lot K14: Opførelse af skurvogne og pavilloner til byggeplads
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse DIN Forsyning Varme A/S har brug for midlertidige kontorarealer (pavilloner) og skurby på byggepladsen ved Citycentralen, Stikvejen 5 6700 Esbjerg. Pavillonen skal kunne opføres hurtigt dvs. modulbaseret og dels, ikke syne af at være opbygget af moduler. Pavillonen skal opføres i 2 etager og udbydes som en entreprisekontrakt.

Skurvogne skal kunne opføres i standard moduler og antallet af moduler skal være fleksibelt under hele byggeperioden, hvor antallet af håndværkere vil variere, hvorfor dette udbydes som en rammeaftale.

Pavilloner og skurvogne skal opføres i overensstemmelse med kravspecifikationer og leveringsomfang.

For så vidt angår Skurby (delaftale 1) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Skurbyen skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, bemandingsoversigt og beskrevne Skurby lejerleverancer. Skurbyen forventes at stå i ca. 3-5 år. Antallet af moduler i skurbyen skal følge bilag 2.5 bemandingsoversigt og placeringen af skurvogne skal være umiddelbart i nærheden af den pågældende entreprise. Derudover skal der i hele kontraktperioden kunne bestilles og afmeldes moduler i modulsystemer som går ud over bilag 2.5, bemandingsoversigt.

For så vidt angår Pavilloner (delaftale 2) omfatter Entreprisen i hovedtræk følgende:

Pavillon skal funderes, leveres, monteres og bestykkes iht. Kravspecifikationer, leveringsomfang, rumskema og beskrevne lejeleverancer for Pavillon. Pavillon forventes at stå i ca. 3-5 år.

Der henvises i øvrigt til mængder og ydelser, der er defineret i tilbudslisten. Yderligere beskrivelse af entrepriserne samt vilkår for Kontrakten og Rammeaftalen fremgår af Aftaleudkastene, kravspecifikation og leveringsbeskrivelser samt tegninger.

Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. En Tilbudsgiver kan godt få tildelt begge delaftaler. Arbejdet skal udføres i henhold til AB 18 med DIN Forsynings Særlige Betingelser samt Aftaleudkastene med tilhørende bilag.
Annonceret 06-11-2020 kl. 17.30
Deadline 09-12-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Delaftale 1 (skurby) Pris 60 %; Kvalitet 40 %; Delaftale 2 (pavilloner) Pris 55 %; Kvalitet 45 %
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/285276
Ordregiver DIN Forsyning Varme A/S
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal oplyse ”Gennemsnitlig bruttofortjeneste” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.
- Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige bruttofortjeneste er på mindst 3.000.000 DKK i de anførte afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal oplyse ”soliditetsgraden” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
- Egenkapitalen der danner grundlag for beregningen, skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 08/08/2019).
- Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er gennemsnitlig 25 % for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
Adresse Ulvsundvej 1
6715
Esbjerg N
CPV kode 44211100-3 - Modulopbyggede og transportable bygninger
44110000-4 - Materialer til bygge- og anlægsarbejder
44112100-9 - Skure
44210000-5 - Konstruktioner og dele til konstruktioner
45212600-2 - Opførelse af pavilloner
70310000-7 - Leje eller salg af bygninger
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Line Sørensen
Kontakt E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53383697