Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ny Bevægelses Daginstitution og Multihal – Totalentreprise

Horsens Kommune (herefter betegnet Bygherre) har erhvervet sig en ca. 5000 m² stor grund i forbindelse med den kommende byudvikling af de tidligere Godsbanearealer nord for Horsens Station. På denne grund skal der opføres en ny Bevægelses daginstitution og Multihal. Projektet dækker over et spændende flerbrugerhus med integreret daginstitution og forskellige bevægelsesfaciliteter, der bl.a. skal anvendes af de nærliggende uddannelsesinstitutioner – Social og Sundhedsskolen og VIA Pædagoguddannelsen i Horsens.
Projektet omfatter opførelsen af en ny 3. etagers aldersintegreret daginstitution samt idrætsfaciliteter, med et forventet bruttoareal på ca. 2050 m². Bygningen er udformet med varierende højder optil 3 etager og skal forberedes for en mulig 4. etage i daginstitutionsdelen.
Daginstitutionen rummer faciliteter og grupperum til i alt 120 børn fordelt på 2 teams, fællesrum, pædagogisk køkken, modtagerkøkken og personalefaciliteter. Bevægelsesdelen rummer stor opdelelig Multihal, en Motorikhal, en Bevægelsessal og dertil omklædningsfaciliteter og depoter.
Desuden etableres udearealer rundt om bygningen som forplads, pædagogisk uderum/legeplads, opholdsarealer på tagflader og parkeringsareal for biler og cykler.
Projektet får en bynær beliggenhed på DSB’s tidligere godsbaneareal, tæt på Horsens Station, Campusområde og bliver nærmeste nabo til Håndværkerkollegiet. Lokalplan for både daginstitution og håndværkerkollegiet er under udarbejdelse og forventes vedtaget af byrådet umiddelbart inden kontraktindgåelse / opstart byggeri.
Bygherre ønsker at skabe et projekt med en stærk bæredygtig profil, bl.a. indgår opmuring af daginstitutionen i genbrugstegl fra Horsens Statsfængsel. Det er således et konkurrenceparameter at projektet indeholder så mange elementer af bæredygtighed og cirkulær økonomi som overhovedet muligt.

Udbudsmaterialet består af et tegnet projekt (på foreløbigt projektforslagsniveau) samt udbudsbeskrivelser med minimumskrav og ønsker samt bilag. Der er således tale om en
bunden opgave, som skal projekteres færdig. Udbudsmateriale fremsendes efter prækvalifikation.
Projektet udbydes som en totalentreprise efter princippet omvendt licitation med et target på ca. 32 mio. ekskl. moms og ekskl. pælefundering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-11-2020)
Titel Ny Bevægelses Daginstitution og Multihal – Totalentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Horsens Kommune (herefter betegnet Bygherre) har erhvervet sig en ca. 5000 m² stor grund i forbindelse med den kommende byudvikling af de tidligere Godsbanearealer nord for Horsens Station. På denne grund skal der opføres en ny Bevægelses daginstitution og Multihal. Projektet dækker over et spændende flerbrugerhus med integreret daginstitution og forskellige bevægelsesfaciliteter, der bl.a. skal anvendes af de nærliggende uddannelsesinstitutioner – Social og Sundhedsskolen og VIA Pædagoguddannelsen i Horsens.
Projektet omfatter opførelsen af en ny 3. etagers aldersintegreret daginstitution samt idrætsfaciliteter, med et forventet bruttoareal på ca. 2050 m². Bygningen er udformet med varierende højder optil 3 etager og skal forberedes for en mulig 4. etage i daginstitutionsdelen.
Daginstitutionen rummer faciliteter og grupperum til i alt 120 børn fordelt på 2 teams, fællesrum, pædagogisk køkken, modtagerkøkken og personalefaciliteter. Bevægelsesdelen rummer stor opdelelig Multihal, en Motorikhal, en Bevægelsessal og dertil omklædningsfaciliteter og depoter.
Desuden etableres udearealer rundt om bygningen som forplads, pædagogisk uderum/legeplads, opholdsarealer på tagflader og parkeringsareal for biler og cykler.
Projektet får en bynær beliggenhed på DSB’s tidligere godsbaneareal, tæt på Horsens Station, Campusområde og bliver nærmeste nabo til Håndværkerkollegiet. Lokalplan for både daginstitution og håndværkerkollegiet er under udarbejdelse og forventes vedtaget af byrådet umiddelbart inden kontraktindgåelse / opstart byggeri.
Bygherre ønsker at skabe et projekt med en stærk bæredygtig profil, bl.a. indgår opmuring af daginstitutionen i genbrugstegl fra Horsens Statsfængsel. Det er således et konkurrenceparameter at projektet indeholder så mange elementer af bæredygtighed og cirkulær økonomi som overhovedet muligt.

Udbudsmaterialet består af et tegnet projekt (på foreløbigt projektforslagsniveau) samt udbudsbeskrivelser med minimumskrav og ønsker samt bilag. Der er således tale om en
bunden opgave, som skal projekteres færdig. Udbudsmateriale fremsendes efter prækvalifikation.
Projektet udbydes som en totalentreprise efter princippet omvendt licitation med et target på ca. 32 mio. ekskl. moms og ekskl. pælefundering.
Annonceret 06-11-2020 kl. 12.00
Deadline 30-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet for den efterfølgende totalentreprise konkurrence vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kriterier for vurderingen vil fremgå af udbudsmaterialet og omfatter forventeligt flg. emner:
- Pris
- Arkitektur / materialer / kvalitet
- Bæredygtigheds elementer indarbejdet i projektet
- Nøglepersoner CV’er / Projekteringsleder, byggeledelse samt fagleder ingeniør.
Dokumenter
Ordregiver Horsens Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier PQ
Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, som en helhedsvurdering på baggrund af følgende kriterier:
- Organisationens / teamets sammensætning
- Økonomisk og finansiel formåen
- Teknisk og faglig formåen
Adresse Rådhustorvet 4
8700
Horsens
CPV kode 85312110-3 - Daginstitutioner for børn
45212220-4 - Opførelse af multifunktionelle idrætsanlæg
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Nej
Kontaktperson Lotte Bilgrav Mathiasen
Kontakt E-mail: telbm@horsens.dk
Telefon: +45 76292604
Modtagers firmanavn Modtages via link til iBinder